ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΜΟΝ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 26ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 174/2018 (τροποποιητική) πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου η αίθουσα συνεδριάσεως για την εκδίκαση των υποθέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά τη δικάσιμο της 26ης Σεπτεμβρίου 2018 ορίζεται η αίθουσα των Προέδρων Πρωτοδικών (αριθμός 6) στον πρώτο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου.

Εκ του Πρωτοδικείου Ηρακλείου