ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ΄ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ΄ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

(Για να δείτε το περιεχόμενο πατήστε εδώ)