ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ –LEGALAID

Ηράκλειο 2-10-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι ηλικίας έως 35 ετών που διεκπεραιώνουν-διευθετούν  νομικά ζητήματα πολιτών επίσης έως 35 ετών και ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω του προγράμματος «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» ή και ανεξάρτητα από αυτό ,εφόσον καλύπτεται η ως άνω προϋπόθεση, να απευθύνονται στον ταμία του ΔΣΗ-συνάδελφο κ. Κων/νο Κουτρουμπή με πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών τους  προκειμένου να καλυφθούν από το κονδύλι του παραπάνω προγράμματος (ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ –LEGALAID ), για την εξώδικη αλλά και δικαστική εκπροσώπηση των πελατών τους με άμεση καταβολή της αμοιβής. 

  Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά στην  κλασική λίστα νομικής βοήθειας, η οποία καλύπτεται με την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

                                                                        

                                                                               Από τη γραμματεία του ΔΣΗ