ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10/04/2019 – ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου (παραλιακή), Ηράκλειο 712 02

* Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η *

 

 

 

17.00 - 17.20 

Έναρξη - Εισαγωγή

Χαιρετισμοί

 

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

17.20 - 17.40 

Διατήρηση της βιοποικιλότητας: Η ανάγκη προστασίας & βασικές θεσμικές προβλέψεις.
Ιόλη Χριστοπούλου, Συντονίστρια πολιτικής “TheGreenTank”, Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής “Φύση 2000

 

17.40 - 18.10 

Η αρχή ο "ρυπαίνων πληρώνει" και η Οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ζημίας.
Βασιλική Καραγεώργου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

18.10 - 18.30 

H εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη από την άποψη του διοικητικού δικαίου στην εθνική νομολογία και στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν.

 

18.30 - 18.55 

Διάλειμμα  -  Καφές

 

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

18.55 - 19.15 

Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη νομολογία των εθνικών δικαστηρίων.

Ευαγγελία Ψαράκη, Εφέτης, Μ.Δ.Ε. Ποινικών Επιστημών

 

19.15 - 19.35 

Ποινικές Διατάξεις για την προστασία επί της θαλάσσιας ρύπανσης: ουσιαστικές - δικονομικές όψεις της ποινικής καταστολής και αναφυόμενα κανονιστικά ζητήματα.

Ευστάθιος Θεοφανίδης, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, Μ.Δ.Ε Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Α.Π.Θ, Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ.

19.35 - 19.55 

Η ποινική προστασία της άγριας ζωής.

Γεώργιος Αλμπούρας, Εφέτης, Δ.Ν.

19.55 - 20.15 

Αξιοποιούνται οι περιβαλλοντικές διατάξεις στη δικαστηριακή πραγματικότητα; Συμπεράσματα και προτάσεις από τα Παρατηρητήρια των Δικηγορικών Συλλόγων.

Μαρία Μανιαδάκη, Δικηγόρος, Συντονίστρια Δ.Σ.Χ. για το Πρόγραμμα LIFENATURATHEMIS

Γεώργιος Σμπώκος, Δικηγόρος, Δρ. Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ, Συντονιστής Δ.Σ.Η. για το Πρόγραμμα LIFENATURATHEMIS

 Δείτε εδώ