ΕΠΕΙΓΟΝ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 35305/8.5.2019 (ΦΕΚ Β' 1562), σχετικά με την αλλαγή του τρόπου πληρωμής στους δικαιούχους  αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής των διιοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λ.π.

Για να δείτε το περιέχόμενο της Κ.Υ.Α.: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/odigies_simplirosis_KYA-1.pdf