Ανάληψη σχετικών από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ την σχετική με αριθ.250/2019 πράξη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου αναφορικά με την λήψη των σχετικών εγγράφων.