Καταστροφή Ποινικών Αρχείων

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την καταστροφή αρχείων από το Γενικό Ποινικό Αρχείο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.