ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την με αριθ. 14/2020 σχετική Πράξη.