Ενημέρωση για δικάσιμο Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας Λασιθίου 26-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ. B΄ 2033/28-05-2020), του αρ. 74 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ τ. Α΄ 104/30-05-2020), της από 01-06-2020 ανακοίνωσης των Ειρηνοδικείων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λασιθίου και για την καλύτερη διευθέτηση του πινακίου, κατά την δικάσιμο του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας της 26ης-06-2020, ημέρα Παρασκευή, ενόψει του ότι δεν θα γίνει προεκφώνηση, προς αποφυγή συνάθροισης εντός του Δικαστικού Μεγάρου και της αίθουσας του ακροατηρίου μεγάλου αριθμού ατόμων, παρακαλούνται οι κυρίες και κύριοι δικηγόροι να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, έως την 12.00΄ μμ της 25ης-06-2020, ημέρα Πέμπτη, για την τυχόν ύπαρξη αιτημάτων αναβολής υποθέσεων, για την πρόθεση δήλωσης παραίτησης ή ματαίωσης και για την πρόθεση συζήτησης άνευ εξέτασης μαρτύρων, προκειμένου να προταθούν στο πινάκιο.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, την 25-06-2020, για την χρονική κατανομή των υποθέσεων για την προαναφερθείσα δικάσιμο.

Ιεράπετρα, 23-06-2020

Εκ της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας