Τελικό Σχέδιο Κώδικα Δικηγόρων

Δείτε εδώ το τελικό σχέδιο του Νέου Κώδικά Δικηγόρων