Συνοπτική παρουσίαση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου με πίνακες

Παρουσιάζουμε με συνοπτικό τρόπο και με αναλυτικούς πίνακες όλες τις αλλαγές που επιφέρουν στο ασφαλιστικό καθεστώς των Δικηγόρων οι διατάξεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. Στην πσρουσίαση καταγράφονται όλες οι μεταβολές στις εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, στις εκπτώσεις καθώς και στις παροχόμενες συντάξεις. Η καταγραφή με βάση το νέο φορολογικό σύστημα, έγινε από τους συναδέλφους Διον. Ρίζο και Στ. Μπακάλη.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ