Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευση 25.5.2016ς

                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Με απόφαση του ΔΣ του ΔΣΗ και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δικαστικό Μέγαρο με θέματα:

 

  1. Ανακοινώσεις

  2. Πορεία Κινητοποιήσεων-Αποχή

 

 

 

Ηράκλειο 19-05-2016

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ