Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
      & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7 – 1Ος ΟΡΟΦΟΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Καλούνται τα μέλη του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Λ.Ε.Α.Δ.Η.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 12:30 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου «Ν. Σακλαμπάνης» Πλ. Δασκαλογιάννη αρ. 7 – 1ος όροφος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί στην ίδια αίθουσα, την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.    ΄Εγκριση απολογισμού 2013.
3.    Έγκριση προϋπολογισμού 2014.

Ηράκλειο  10-02-2014
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ           ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ