Διοικητικό Συμβούλιο

Κατά την συνεδρίαση της 2ας Ιουνίου 2023 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου που εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 01.06.2023. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝΔΗ (με θητεία έως 01.06.2025) έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρινιωτάκης Παναγιώτης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πετράκης Ρήγας - Κωνσταντίνος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλογεράκης Μιχαήλ
 
ΤΑΜΙΑΣ: Καργιωτάκη Μαρία 

ΜΕΛΟΣ: Βογιατζάκη Εμμανουέλα
 
ΜΕΛΟΣ: Τζανάκης Μαρίνος
 
ΜΕΛΟΣ: Καραβιώτης Γεώργιος
 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ               ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ