Εκτύπωση Δικαστικού Ενσήμου.

 

 

Κεφάλαιο
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229)
Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου (ΚΑΕ 1228)
Λ.Ε.Α.Δ.Η
Σύνολο
Εκτύπωση