ΦΕΚ Γ 908/14.4.2021-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Δείτε εδώ τη με αρ. πρωτ.8 /9.4.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  για την τροποποίηση προκήρυξης διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄  εξεταστικής περιόδου 2021,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ,τεύχος Γ  908/14.4.2021

Απόφαση Λειτουργίας Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου και Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου

Δείτε εδώ την με αριθ. πρωτ. 8/12.04.21 Απόφαση της Προϊσταμένης του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου σχετικά με την λειτουργία τόσο του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου όσο και του Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δείτε εδώ

Ειρηνοδικείο Μοιρών: ορθή επανάληψη όσο αφορά την διαδικασία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Δείτε εδώ

82/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ τη με αρ. 82/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Πράξη λειτουργίας Ειρηνοδικείου Καστελλίου 12-19/4

Δείτε εδώ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ από 13-4-2021 ΕΩΣ 19-4-2021

Δείτε εδώ τη με αρ. 80/2021 πράξη του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία του Πρωτοδικείου από 13-04-2021 έως και 19-04-2021 και ώρα 06:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 9-4-2021 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

Δείτε εδώ τα ασφαλιστικά της 9ης -4-2021 χωρίς προσωρινές

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 9-4-2021 ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

Δείτε εδώ τα ασφαλιστικά της 9ης -4-2021 με προσωρινές διαταγές