ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ (23-1-2024)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ηράκλειο 23-1-2024

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, κατά την συνεδρίαση της 23ης-1-2023,

(Α) Αφού έκρινε ότι, σύμφωνα και με την από 19-1-2024 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, η διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών, η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους δικηγόρους, η διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, η ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, η ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων μας (ήτοι η επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης τα συμβόλαια, η αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, η μείωση του δικαστηριακού Φ.Π.Α και η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης, η κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου, η κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου), η προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρείες και η άρση καταχρηστικών συμπεριφορών, παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων και διεκδικήσεών μας, οι δε δεσμεύσεις του Υπουργού, οι οποίες αν και εκφράστηκαν ενώπιον της Ολομέλειας, δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

(Β) Ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της αποχής των μελών του Δ.Σ.Η. μέχρι και την Δευτέρα 5-2-2024 και ειδικότερα:

 • Καθολικά από τα ακροατήρια όλων των δικών (ποινικών, αστικών και διοικητικών),
 • Από τις δίκες της Νομικής Βοήθειας και των αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων.
 • Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης με εντολείς Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.
 • Από αυτόφωρα πλημμελήματα – συνοδείες.

 

Πλαίσιο αδειών:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, ενόψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

   - Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε αιτήσεις προσωρινά κρατουμένων και κρατουμένων δυνάμει απόφασης προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.  

-Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

-Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:
- Δεν θα χορηγούνται άδειες:

            α) Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων,

           β) Για συζήτηση αιτήσεων αναστολής (πλην των περιπτώσεων πλειστηριασμών).      

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά
Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση  δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

        

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                        ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 22-26.01.24

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ  22/1 ΕΩΣ ΚΑΙ 26/1/24, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1/24.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 19.1.2024

Αθήνα, 19/01/2024

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα 19.1.2024 στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ολομέλεια με προηγούμενες αποφάσεις της έχει θέσει το πλαίσιο της διεκδίκησης για την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων του δικηγορικού σώματος.
Η διατήρηση των υφιστάμενων δικαστικών σχηματισμών, η κατάργηση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για τους δικηγόρους, η διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, η ριζική αναμόρφωση του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ολομέλειας, η ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων μας (επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης τα συμβόλαια, αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ,
πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης, κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου, κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του πολυμελούς Πρωτοδικείου), η προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, η εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρείες και η άρση καταχρηστικών συμπεριφορών, παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων και διεκδικήσεών μας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παραμένουν ρηματικώς οι δεσμεύσεις του Υπουργού, οι οποίες ενώ εκφράστηκαν ενώπιον της Ολομέλειας, καμία εξ αυτών δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Περαιτέρω, ως προς το θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας που λήγει 29-2-2024, η Ολομέλεια ζητά:

1) Να διατηρηθεί η δυνατότητα λήψης παροχής υγειονομικής περίθαλψης για το τρέχον έτος με μόνη την καταβολή των εισφορών υγείας έτους 2023 και 2) να επανέλθει η δυνατότητα ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις.
Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφασίζει να προτείνει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, κατ’ ελάχιστον, την αποχή των μελών τους:
- Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.
- Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ  δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ.
- Από δίκες Νομικής Βοήθειας.
- Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.
Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το πλαίσιο που αποφασίσθηκε κατά την 4-1-2024 συνεδρίασή της.
Η διάρκεια της αποχής προτείνεται μέχρι και 2.2.2024 και
εξουσιοδοτείται η Συντονιστική Επιτροπή να επανεκτιμήσει τη στάση της ανάλογα με τις εξελίξεις.
Η Ολομέλεια θα συγκληθεί εκ νέου την Πέμπτη 1.2.2024.

Συνέχιση αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου μέχρι και τις 23-1-2024

Με απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου αποφασίστηκε η παράταση της αποχής των μελών του Δ.Σ.Η. μέχρι και την Τρίτη 23-1-2024, με το ισχύον σήμερα πλαίσιο αποχής, όπως αυτό αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 12ης -01-2024 και ειδικότερα:

 • Καθολικά από τα ακροατήρια όλων των δικών (ποινικών, αστικών και διοικητικών),
 • Από τη Νομική Βοήθεια και τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (του έτους 2023 και παλαιότερων, της καταβολής του υπολοίπου 20% των ετών 2020-2022, την εκκαθάριση των καταβληθέντων εισφορών με την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος, των ασφαλιστικών εισφορών κλπ.).
 • Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης με εντολείς Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.
 • Από πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας).
 • Από δίκες για αυτοδιοικητικές εκλογές.
 • Από συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου.
 • Από τις αρχαιρεσίες των σωματείων, εκτός των περιπτώσεων που επίκειται λήξη της θητείας.
 • Από δίκες αθλητικών σωματείων για υπαγωγή στο μητρώο της Γ.Γ.Α.
 • Από αυτόφωρα πλημμελήματα – συνοδείες.
 • Από παραστάσεις σε συμβολαιογράφους για συναινετικά διαζύγια.

  Περισσότερα...

Aνακοίνωση περί συνεδριάσεων του ΜΠΗ κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2024

Οι υποθέσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου στις 1/2/2024, 5/2/2024, 9/2/2024 και 28/2/2024 θα εκδικαστούν στις 09:00 π.μ. στον 2ο όροφο στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου.

Ανακοίνωση Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου - Τοπική αργία 17.01.2024

Δείτε εδώ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ 15/01 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/01/24

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ 15/01 ΕΩΣ ΚΑΙ 19/01/24 ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

Τοπική Αργία Καστελλίου - 17/1/2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17/1/2024 είναι τοπική αργία στο Καστέλλι (Εορτή Αγίου Αντωνίου) και το Ειρηνοδικείο Καστελλίου θα παραμείνει κλειστό.

Πρόσληψη ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου στην Περιφέρεια Κρήτης για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Προσκαλούνται οι υποψήφιοι Δικηγόροι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης / στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr), ήτοι από 9-1-2024 έως και την 18-1-2024. Δείτε περισσότερα εδώ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Η. ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 19-1-2024

 

                                                     Ηράκλειο, 10-1-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνέχιση αποχής των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου μέχρι και τις 19-1-2024

 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου που πραγματοποιήθηκε στις 10-1-2024, κρίνοντας ότι οι βασικές διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, συρρικνώνουν θεμελιώδεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, επιτείνουν την ανασφάλεια δικαίου και δημιουργούν ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε στην ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου αγνοώντας την κραυγή αγωνίας των επιστημόνων και των ελευθέρων επαγγελματιών και ότι οι διαχρονικές διεκδικήσεις του δικηγορικού σώματος δεν έχουν ικανοποιηθεί, αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής μέχρι και την Παρασκευή 19-1-2024, με το ισχύον πλαίσιο αποχής και ειδικότερα:

 • Καθολικά από τα ακροατήρια όλων των δικών (ποινικών, αστικών και διοικητικών),
 • Από τη Νομική Βοήθεια και τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (του έτους 2023 και παλαιότερων, της καταβολής του υπολοίπου 20% των ετών 2020-2022, την εκκαθάριση των καταβληθέντων εισφορών με την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος, των ασφαλιστικών εισφορών κλπ.).
 • Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης με εντολείς Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων.
 • Από πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας).
 • Από δίκες για αυτοδιοικητικές εκλογές.
 • Από συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου.
 • Από τις αρχαιρεσίες των σωματείων, εκτός των περιπτώσεων που επίκειται λήξη της θητείας.
 • Από δίκες αθλητικών σωματείων για υπαγωγή στο μητρώο της Γ.Γ.Α.
 • Από αυτόφωρα πλημμελήματα – συνοδείες.
 • Από παραστάσεις σε συμβολαιογράφους για συναινετικά διαζύγια.

 

Πλαίσιο αδειών:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.

- Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

 - Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

- Σε αιτήσεις προσωρινά κρατουμένων και κρατουμένων δυνάμει απόφασης προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.  

-Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

-Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς κατεπειγουσών περιπτώσεων.

 • Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:
  -Δεν θα χορηγούνται άδειες:

            α) Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων,

           β) Για συζήτηση αιτήσεων αναστολής (πλην των περιπτώσεων πλειστηριασμών)          

          Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

            Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά
Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση  δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ                                                                                                                ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ