ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

 Δείτε εδώ την επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου προς το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου αναφορικά με την λειτουργία του αρχείου.