ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6-7-2020

Δημοσιεύεται εδώ η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λασιθίου που αφορά τη διαδικασία εκδίκασης των υποθέσεων του Μονομελούς Πλημ/δικείου Λασιθίου της 6-7-2020.