ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε τα νέα τηλεφωνικά νούμερα (syzefxis) των γραφείων και τμημάτων του Πρωτοδικείου Λασιθίου. Τα μέχρι σήμερα ισχύοντα τηλεφωνικά νούμερα θα ισχύουν παράλληλα με τα νέα μέχρι νεοτέρας.

  1. Πρόεδρος Πρωτοδικών: 2841341101

  2. Γραφείο Δικαστών: 2841341102

  3. Προθάλαμος ακροατηρίου: 2841341103

  4. Προϊστάμενος Γραμματείας (Μαν.Γουλιδάκης): 2841341104

  5. Ποινικό Τμήμα (Ευαγ.Ζυγούρας-Καλ.Κύπτη): 2841341105

  6. Πολυμελές-Ασφαλ.-Δ. Πληρωμής (Μ.Ρουσελάκη) 2841341107

  7. Πιστοποιητικά-apostile-σωματεία κλπ.(Αρ.Φρουζάκη) 2841341108

  8. Τμήμα Μονομελούς (Ειρ.Δατσέρη-Ελ. Σωτηριάδου) 2841341110

  9. Γραφείο Ανάκρισης (Παρ. Πελτέκη) 2841341111

 Νεάπολη, 08-07-2020

Εκ της Γραμματείας

                                                                                                                     Εμμανουήλ Γουλιδάκης