ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενόψει της νέας ΚΥΑ (ΦΕΚ 2865/14-7-2020) σχετικά με τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια από 16/7/2020 έως 15/9/2020 είναι:

1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων),

2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,

3) τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων,

4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες.

Θα τηρείται έλεγχος εισόδου η προσέλευση: α) στους χώρους των ακροατηρίων θα είναι μέχρι 10 άτομα και β) στα λοιπά γραφεία των συστεγαζόμενων υπηρεσιών Πρωτοδικείου – Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Δ.Σ.Η. μέχρι 40 άτομα.

 

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Κωνσταντίνος Ρόκος

Πρόεδρος Πρωτοδικών