ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 - 12/4/21

Δείτε εδώ την Πράξη 232/2021  της Διευθύνουσας το  Ειρηνοδικείο Ηρακλείου για την λειτουργία  του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από 6.4.2021 έως 12.4.2021