Υπ' αρ. 410/2021 Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Δείτε εδώ τη νέα Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, σχετικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου 
από τις 3/5/2021 και ώρα 06:00 π.μ., έως τις 10/5/2021 και ώρα 06:00 π.μ.