ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (5.5.21)

Δείτε εδώ την πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λασιθίου σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του από 3-5-2021 έως 10-5-2021.