ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (03.12.2022)

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ
O
Δικηγορικός Σύλλογος Ρεθύμνης σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2022, ώρα11.00, στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο με θέμα: «Όι τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά τις αλλαγές των κωδίκων το 2019»
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
:
Μπιτζιλέκης Νικόλαος,
Καθηγητής Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ
Πετρακάκης Εμμανουήλ,
Δικηγόρος Παρ ́Αρείω Πάγω
Κοτζαμπασάκης Νικόλαος
, Δικηγόρος Παρ ́Αρείω Πάγω
Ζαχαριάδης Αθανάσιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ
Φουρφουλάκης Παντελής,
Δικηγόρος Παρ ́Αρείω Πάγω

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θωμάς Λεχωβίτ
ης

Δείτε εδώ