ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δείτε εδώ τη με Αριθ. Πρωτ.: 19965/28.12.2022 προκήρυξη του Δήμου Πάρου για πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου