ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δείτε εδώ τη με Αριθ.Πρωτ.:55565/28.12.2022 προκήρυξη του Δήμου Καστοριάς για πρόσληψη ενός(1) Δικηγόρου