Άρθρο 187 ΠΚ: Παράταση αποχής.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε συνέχεια της από 5-11-2022 Απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία επιβεβαιώθηκε η καθολική αντίδραση του σώματος στην προσθήκη της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ, αλλά και η μη ανταπόκριση της Πολιτείας στο αίτημα για την κατάργηση, άλλως τροποποίηση της εν λόγω διάταξης, με την από 18-11-2022 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα την παράταση αποχής των μελών του από ποινικές υποθέσεις πρώτου (α’) βαθμού δικαιοδοσίας, όπου υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), κακουργηματικού ή πλημμεληματικού χαρακτήρα, μέχρι και την 31-03-2023, με το ήδη ισχύον πλαίσιο εξαιρέσεων για υποθέσεις που τελούν υπό παραγραφή (ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό ή 7ετία σε β΄ βαθμό) και όπου υπάρχουν προσωρινά κατηγορούμενοι για τους οποίους εξαντλείται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, για τις οποίες θα χορηγείται έγγραφη άδεια του ΔΣΗ.