ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΕ MY DATA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ Β΄1150.2023

Mε σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το 2021

Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων

Έως 2.05.2023

Για το 2022

Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης

 

Έως 31.03.2023

 

Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης

Έως 31.10.2023

 

Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης

Έως 31.10.2023

 

Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων

Έως 30.11.2023

 

Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων

Έως 31.12.2023

Για το 2023

 

Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης

Έως 28.02.2024

 

Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης

Έως 31.03.2024

 

Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων

Έως 30.04.2024

 

Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων

Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος