Συνεδρίαση Πολυμελούς της 24/03/2023

Σας γνωρίζουμε ότι η συνεδρίαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατά τη δικάσιμο της 24-3-2023 θα πραγματοποιηθεί στο Ακροατήριο Β.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ελεονώρα Λινάκη