ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αναλυτικές οδηγίες για σημειώσεις και υποδείγματα σχετικά με την διεύρυνση της δικηγορικής ύλης του ν. 5095/2024 μπορείτε να βρείτε εδώ