Ημερολόγια

Παρουσίαση των εισαγωγών των Ημερολογίων που εκδίδει κάθε χρόνο ο ΔΣΗ σε έντυπη μορφή (εδώ σε αρχείο μορφής .pdf)

Για να αποκτήσετε τα Ημερολόγια, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΔΣΗ.