Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων Δ.Σ.Η.


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2006

Διαβάστε online ή κατεβάστε το σε μορφή .pdf από εδώ

Προοίμιο

, Α' Λειτούργημα του Δικηγόρου (άρθρα 1-3)

Β' Δικαιώματα του Δικηγόρου (άρθρο 4)

Γ'  Γενικές Υποχρεώσεις του Δικηγόρου (άρθρα 5-11)

Δ' Υποχρεώσεις προς το Σύλλογο (12-19 Α)

Ε' Υποχρεώσεις προς τους Συναδέλφους (άρθρα 20-27)

ΣΤ' Υποχρεώσεις προς τα Δικαστήρια (άρθρα 28-32)

 

Μέρος Δεύτερο

Ζ' Υποχρεώσεις προς συνεργάτες (άρθρα 33-34)

Η'  Υποχρεώσεις Ασκούμενου Δικηγόρου (άρθρα άρθρο 35)

Θ' Υποχρεώσεις προς τον εντολέα (άρθρα 36-37)

Ι' Σχέσεις Δικηγόρου και αντιδίκου (άρθρο 38)

ΙΑ' Ιδιωτικός Βίος των δικηγόρων (άρθρο 39)

ΙΒ' Κυρώσεις (αρθρα 40-41)

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΔΣΗ

 

Σημείωση: Η διάκριση σε Μέρη δεν αφορά το πρωτότυπο κείμενο αλλά γίνεται μόνο για τις ανάγκες της παρούσας σελίδας.