Υποχρεωτική η ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων.

Οι ασκούμενοι δικηγόροι από την εγγραφή τους στο Δικηγορικό Σύλλογο υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ  καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες κάθε φορά ασφαλιστικές εισφορές πρώτης πενταετίας, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές ασθενείας, σύμφωνα με το Ν. 3996/05.08.2011.