Σχετικά με την άσκηση στα δικαστήρια

Δείτε εδώ το υπ'αριθ.82092/31.10.2012 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.