Δικαιολογητικά για μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

 

Δικαστικής απόφασης :

 1. Απόφαση επίσημο αντίγραφο
 2. ΦΜΑ (δήλωση φόρου)
 3. Διπλότυπο καταβολής φόρου ή ηλεκτρονική βεβαίωση καταβολής
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 5. Βεβαίωση μηχανικού Ν. 4495/2017
 6. Υ.Δ. ιδιοκτήτη Ν. 4495/2017 (βλ. υπόδειγμα)

 

Πρακτικού Συμβιβασμού:

 1. Περίληψη
 2. Πρακτικό συμβιβασμού
 3. ΦΜΑ (δήλωση φόρου)
 4. Διπλότυπο καταβολής φόρου ή ηλεκτρονική βεβαίωση καταβολής
 5. Υ.Δ. ΓΙΑ ΡΕΜΑ, ΑΙΓΙΑΛΟ, ΚΛΠ (ν.2242/94 – 2179/78)
 6. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1337/83)
 7. ΕΝΦΙΑ
 8. ΤΑΠ
 9. Βεβαίωση μηχανικού Ν. 4495/2017
 10. Υ.Δ. ιδιοκτήτη Ν. 4495/2017 (βλ. υπόδειγμα)

 

Υπεύθυνη Δήλωση