ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΑΜΙΣΘΩΝ & ΕΜΜΙΣΘΩΝ)

Προς ενημέρωση των συναδέλφων και κατόπιν σχετικής άδειας για την ανάρτηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.Α κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου τον οποίο και ευχαριστούμε, αναρτώνται: α)ο οδηγός συνταξιοδότησης δικηγόρων εδώ  και β)ο οδηγός συνταξιοδότησης εμμίσθων δικηγόρων με οδηγίες επιλογής τ.φορέα παράλληλης ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων εδώΑμφότεροι οι οδηγοί θα αναρτηθούν και στην ενότητα “χρήσιμα” της ιστοσελίδας ώστε οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να μπορούν να ανατρέχουν και να ενημερώνονται.