Παροχές στα μέλη ΔΣΗ μετά τον τοκετό

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

 

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΑΔΗ (αν είναι μέλος - και η σύζυγος του μέλους μας) με αίτηση για βοήθημα λόγω τοκετού.

 2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΔΕ (αν είναι μέλος) με αίτηση στο ΛΕΔΕ για ημερήσια αποζημίωση τοκετού.

 3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ GENERALΙ (αν είναι ασφαλισμένη - και η σύζυγος του μέλους μας αν έχουν οικογενειακή κάλυψη) με αίτηση για αποζημίωση τοκετού

 4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΕΦΚΑ μέσω της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης

  https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-aitese-choregeses-epidomatos-metrotetas4

  Η αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοκετού και το επίδομα καταβάλλεται στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, εφόσον υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα

 5. ΕΦΚΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
  Υποβολή αίτησης στη Τοπική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ της έδρας της δικηγόρου