Ώρες Λειτουργίας Γραφείων Δικαστηρίων

ΩΡΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Γραφείο κατάθεσης δικογράφων κλπ Καθημερινά 09:00 - 13:30
Γραφείο διαθηκών, πιστοποιητικών Καθημερινά (εκτός Δευτέρα) 10:00 - 13:00 
 Αρχείο Καθημερινά 10:00 - 13:00

ΩΡΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Γραφείο διαταγών πληρωμής και δημοσιεύσεων Καθημερινά 09:00 - 13:00
Αρχεία Δικαστικού Μεγάρου Καθημερινά 11:00 - 12:00 
Γραφείο πιστοποιητικών – εταιρειών (Αβέρωφ) Καθημερινά 10:00 - 13:00
Αρχείο Αβέρωφ Δευτέρα
Τρίτη, Πέμπτη
11:00 - 12:30
11:00 - 13:00

ΩΡΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

Γραφείο μηνύσεων Καθημερινά 10:00 - 13:00
Τμήμα μηνύσεων, δικογραφιών και πειστηρίων Καθημερινά 10:00 - 13:00 
Αρχείο-δικογραφίες Έβανς Καθημερινά 08:00 - 12:00

* Τα υπόλοιπα γραφεία λειτουργούν καθημερινά 07:30 - 14:30